KUNSTmarktplaats | Disclaimer

Disclaimer

De informatie op KUNSTmarktplaats.nl is door ons zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien U gebruik maakt van links naar derden op deze site, doet u dat voor eigen risico. KUNSTmarktplaats.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de of deze site gepubliceerde kunstvoorwerpen  zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van de maker van het voorwerp of de desbetreffende galeriehouder/eigenaar. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vóóraf van de maker van de voorwerpen of de desbetreffende galeriehouder/eigenaar schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

Indien u problemen ondervindt op deze site, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@kunstmarktplaats.nl.